Informació pressupostàriaInformació pressupostària

Informació pressupostària

Pressupost

Pressupost 2021

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
1 - Serveis públics bàsics€6,952,015.36€2,169.12
2 - Actuacions de protecció i promoció social€533,500.00€166.46
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent€1,752,969.42€546.95
4 - Actuacions de caràcter econòmic€1,443,400.00€450.36
9 - Actuacions de caràcter general€1,803,361.18€562.67
Total€12,485,245.96€3,895.55
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos indirectes€5,453,239.54€1,701.48
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos€3,397,546.56€1,060.08
4 - Transferències corrents€2,302,333.36€718.36
5 - Ingressos patrimonials€136,200.00€42.50
7 - Transferències de capital€1,115,926.50€348.18
Total€12,405,245.96€3,870.59
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Liquidació del pressupost 2020

Despeses per programa

Àrea de despesaImportPer persona
0 - Deute públic€1,045,580.97€326.23
1 - Serveis públics bàsics€3,226,910.53€1,006.84
2 - Actuacions de protecció i promoció social€211,092.52€65.86
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent€720,684.29€224.86
4 - Actuacions de caràcter econòmic€635,129.97€198.17
9 - Actuacions de caràcter general€701,815.68€218.98
Total€6,541,213.96€2,040.94
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ingressos: classificació econòmica

CapítolImportPer persona
1 - Impostos directes€2,746,804.36€857.04
2 - Impostos indirectes€43,763.13€13.65
3 - Taxes, preus públics i altres ingressos€1,494,091.01€466.18
4 - Transferències corrents€1,125,869.81€351.29
5 - Ingressos patrimonials€54,332.78€16.95
7 - Transferències de capital€326,471.68€101.86
8 - Actius financers€23,000.00€7.18
Total€5,814,332.77€1,814.14
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compte general

Per consultar l'expedient del Compte General que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens fes clic a l'enllaç i podràs accedir al web de la Sindicatura de Comptes.

Modificació de pressupostos

ResumData de publicacióEnllaç
Pressupost i plantilla per a l'any 2021
Pressupost i plantilla per a l'any 2020
Pressupost i plantilla per a l'any 2019
Pressupost i plantilla per a l'any 2018
Pressupost i plantilla per a l'any 2017
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

AnyCompliment objectiusImport balanç no financerRemissió de la informacióData de la remissió
2020Desconegut€311,834.24
2019No compleix-€862,880.26
2018No compleix-€407,692.60
2017Compleix€552,814.55
2016Compleix€691,653.97
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Gestió econòmica

Endeutament

AnyDeute viu
2020€0.00
2019€1,038,715.00
2018€1,191,318.00
2017€802,436.00
2016€928,024.00
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Termini de pagament a proveïdors

Rati d'operacions pagadesImport pagaments realitzatsRati d'operacions pendents de pagamentImport de pagaments pendentsDiesData de tancament
17€934,776.0042€143,078.0050
15€612,264.0025€141,155.0047
28€469,357.0018€124,865.0056
14€907,337.0042€176,391.0049
19€646,003.00116€40,820.0055
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Cost efectiu dels serveis

AnyDescripció del serveiTipus gestióCost efectiu
2018Alumbrado públicoGestión directa por la entidad local€235,175.79
2018CementerioGestión directa por la entidad local€13,908.86
2018Recogida de residuosGestión consorciada + otra forma de gestión (*)€107,916.53
2018Limpieza viariaGestión directa por la entidad local€115,135.23
2018Abastecimiento domiciliario de agua potableGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato€0.00
2018AlcantarilladoGestión indirecta interesada, compartiendo la entidad local y el empresario los resultados de explotación en la proporción fijada en el contrato€0.00
2018Acceso a los núcleos de poblaciónGestión directa por la entidad local€265,271.30
2018Pavimentación de las vías públicasGestión directa por la entidad local€91,620.08
2018Parque públicoGestión directa por la entidad local€271,131.09
2018Biblioteca públicaGestión directa por la entidad local€0.00
La font de les dades mostrada pertany a la publicació oficial del MINHAP i els textos estan disponibles únicament amb castellà.
Vols consultar informació d'altres anys i de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Calendari fiscal i pagament de tributs

TributData iniciData fi
Impost activitats econòmiques01/10/202115/12/2021
Impost béns immobles de naturalesa rústica01/10/202115/12/2021
Preu públic recollida escombraries comercials15/06/202130/09/2021
Taxa entrada de vehicles (guals)15/06/202130/09/2021
Taxa conservació cementiri15/06/202130/09/2021
Taxa recollida escombraries domèstiques15/06/202130/09/2021
Impost béns immobles de característiques especials15/06/202130/09/2021
Impost béns immobles de naturalesa urbana15/06/202130/09/2021
Impost vehicles de tracció mecànica15/03/202131/05/2021
Descarrega el Decret d'Alcaldia amb l'aprovació del Calendari fiscal del 2021 al següent enllaç.

Pla econòmic financer

Per consultar el pla econòmic-financer 2019-2020 fes clic al següent enllaç .